Vinstförbudets påverkan på jämställdheten

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 23 januari 2018

Interpellation: Vinstförbudets påverkan på jämställdheten

Besvarades tillsammans med

Interpellation 2017/18:256 Vinstförbudets påverkan på jämställdheten

av Erik Andersson (M)

till Statsrådet Åsa Regnér (S)

 

I september i år meddelades det att regeringen tillsammans med Vänsterpartiet har nått en överenskommelse om att stoppa vinster i välfärden – en överenskommelse och ett beslut som bygger på den mycket kritiserade Välfärdsutredningen, signerad Reepalu.

Ett vinstförbud är ett steg tillbaka för jämställdhetsperspektivet, och det är förvånansvärt att en regering med en feministisk profil vill införa ett vinstförbud på företag där majoriteten ägs och leds av kvinnor. Nästan 7 000 kvinnor leder företag inom vård och omsorg, och hela 71 procent av äldreomsorgsföretagen har en kvinnlig företagsledning i Sverige.

Utredningen menar att det inte finns någon anledning att tro att vinstförbudet kommer att få någon negativ inverkan på jämställdheten mellan kvinnor och män. Trots detta riktar sig vinstförbudet mot sektorer där främst kvinnor är yrkesverksamma på alla positioner.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Åsa Regnér:

Vilka åtgärder avser statsrådet att, inom sitt ansvarsområde, vidta för att ett vinstförbud inte ska påverka jämställdheten på arbetsmarknaden mellan kvinnor och män?