Vinterväghållningen

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellation 2018/19:22 Vinterväghållningen

av Lars Beckman (M)

till Statsrådet Tomas Eneroth (S)

 

År 2018 blev ett mörkt år i trafiken, med fler döda i trafiken jämfört med tidigare år. Ökningen är störst bland de skyddade trafikanterna, särskilt bland dem som åker personbil och lastbil. Sveriges riksdag har antagit en nollvision om antalet döda i trafiken och det är djupt bekymmersamt att vi nu ser att antalet döda ökar i trafiken.

Ny teknik har bidragit till att trafiksäkerheten har ökat i Sverige. Dubbdäck är en vital del av en bils säkerhetssystem. Det finns undersökningar som visar att trafikanter som kör med dubbfria däck löper över 40 procent större risk att dö i en trafikolycka jämfört med bilister som kör med dubbdäck. Bristfällig halkbekämpning i kombination med fler bilister som kör dubbfria däck kan vara en bidragande orsak till att fler omkommer i trafiken.

Sveriges åkeriföretag har larmat under flera år om stora brister i halkbekämpningen i Sverige. Tidningen Trailer har i ett uppmärksammat reportage granskat vinterväghållningen i januari och man skriver:

Trailers redaktion har under den här veckan följt upp och analyserat kvaliteten på halkbekämpningen med fokus på E4, då den är en klass 1 väg och Sveriges viktigaste transportled. Efter en vecka där vi bland annat följt upp en halkolycka mellan Värnamo och Ljungby och även kört E4 den aktuella dagen vid ungefär samma tid som den tragiska olyckan inträffade. Det var en personbil som tappade fästet på den delen av E4 som är 1+2 väg och blev påkörd av en lastbil som inte kunde stanna. Vi beskrev väglaget som glashalt efter vår resa och fick medhåll av både polisen, räddningstjänsten och bärgaren. 

Vi talade ett antal gånger med Trafikverkets pressjour under den aktuella dagen och slutligen återstod att konstatera att entreprenören gjort sitt jobb på den aktuella sträckan och att Trafikverket inte har någon kritik mot entreprenören. Istället säger man att det är ekonomiska- och miljöskäl som gör att man inte kan göra en mer kraftfull insats i rådande vädersituation.

Trafikverket hänvisar alltså till att det skulle vara ekonomiska orsaker till att man inte gör mer kraftfulla insatser för att bekämpa halkan. I Gävleborg har det även i år – liksom tidigare år – varit stora problem för den tunga trafiken att ta sig fram när det är ren ishalka på vägarna.

I en interpellationsdebatt under 2018 sa infrastrukturminister Tomas Eneroth följande angående ekonomiska resurser till vinterväghållningen i Sverige:

Låt mig först klargöra att det inte handlar om pengar. De resurser som behövs för vinterväghållning finns. Dem får man ta. Man ska aldrig avstå från att undanröja snöhinder eller annat på vägarna på grund av ekonomisk brist, utan detta får man ta.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Tomas Eneroth följande:

 

1. Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att förbättra vinterväghållningen i Sverige?

2. Vilket samarbete bör ske mellan Arbetsmiljöverket och Trafikverket för att säkerställa en god arbetsmiljö enligt statsrådet?

3. Vilka initiativ kommer statsrådet att vidta i tjänsten för att säkerställa att Trafikverkets underentreprenörer levererar vinterväghållning enligt de avtal som finns?

4. Anser statsrådet att dubbdäcksförbud i vissa kommuner kan påverka den nationella trafiksäkerheten?