Anpassning av trafikens infrastruktur när klimatet förändras

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Öppen utfrågning 6 mars 2008

Anpassning av trafikens infrastruktur när klimatet förändras

Trafikutskottet håller en öppen utfrågning om Anpassning av trafikens infrastruktur när klimatet förändras

Tid: Klockan 09.00
Plats:

Deltagare

 • Anna Amrén -- -- SMHI
 • Hans Brändström -- -- Näringsdepartementet
 • Ingrid Carlman -- -- Riksrevisionen
 • Ingrid Cherfils -- -- Luftfartsstyrelsen
 • Tage Edvardsson -- -- Sjöfartsverket
 • Ann-Sofie Eriksson -- -- Sveriges Kommuner och Landsting
 • Gunilla Franzen -- -- VTI
 • Göran Friberg -- -- Sika
 • Tom Hedlund -- -- Naturvårdsverket
 • Marie Hermansson -- -- TransportGruppen & Sveriges Transportindustriförbund
 • Sven Ivarsson -- -- Riksförbundet Enskilda Vägar (REV)
 • Leif Kronkvist -- -- Riksförbundet Enskilda Vägar (REV)
 • Tage Larsson -- -- Banverket
 • Bo Lind -- -- Statens geotekniska institut (SGI)
 • Lennart Lindblad -- -- Vägverket
 • Ingemar Lundin -- -- Branschföreningen Tågoperatörerna
 • Ulf Lundin -- -- Järnvägsstyrelsen
 • Anna Nordlander -- -- Räddningsverket
 • Per Norman -- -- VINNOVA
 • Ola Norr -- -- Statskontoret
 • Sofia Risberg -- -- Rikstrafiken
 • Markku Rummukainen -- -- SMHI
 • Patrik Strömer -- -- Kreab
 • Bo Svensson -- -- Svensk Handel
 • Peder Wadman -- -- Branschföreningen Tågoperatörerna
 • Per Wenner -- -- Vägverket
 • Håkan Westerlund -- -- KTH
 • Staffan Widlert -- -- Rikstrafiken/Transportinspektionen
 • Åsa Zetterberg -- -- Sveriges Kommuner och Landsting
 • Ingvar Önnhage -- -- Riksrevisionen