Arbetslivsinriktad rehabilitering och vägen tillbaka till arbete (del 2)

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Öppen utfrågning 13 november 2007

Arbetslivsinriktad rehabilitering och vägen tillbaka till arbete (del 2)

Socialförsäkringsutskottet håller en öppen utfrågning om Arbetslivsinriktad rehabilitering och vägen tillbaka till arbete (del 2)

Tid: Klockan 10.00
Plats: Andrakammarsalen

Deltagare

 • Irene Jensen -- professor i personskadeprevention -- Karolinska Institutet
 • Kerstin Ekberg -- professor -- Rikscentrum för arbetslivsinriktad rehabilitering
 • John Selander -- docent i rehabiliteringsvetenskap -- Mittuniversitetet
 • Kristina Glise -- överläkare -- Institutet för stressmedicin
 • Curt Malmborg -- generaldirektör -- Försäkringskassan
 • Anna Hedborg -- generaldirektör -- Socialdepartementet
 • Christina Lindenius -- vd -- Försäkringsförbundet
 • -- -- Socialdepartementet
 • -- -- Arbetsmarknadsdepartementet
 • -- -- Försäkringskassan
 • -- -- Arbetsmarknadsverket
 • -- -- Riksrevisionen
 • -- -- Statskontoret
 • -- -- Försäkringsförbundet
 • -- -- Företagarna
 • -- -- Svenskt Näringsliv
 • -- -- Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU)
 • -- -- Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU)
 • -- -- Sveriges Kommuner och Landsting
 • -- -- Arbetsgivarverket
 • -- -- LO
 • -- -- TCO
 • -- -- AFA Försäkring
 • -- -- Livero AB
 • -- -- Prima
 • -- -- Företagshälsovårdens branschorganisation