Bidragsbrottslag

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Öppen utfrågning 26 april 2007

Bidragsbrottslag

Socialförsäkringsutskottet håller en öppen utfrågning om Bidragsbrottslag

Tid: Klockan 09.30
Plats: Andrakammarsalen

Deltagare

 • Erik Nymansson -- departementsråd -- Finansdepartementet
 • Stig Orustfjord -- försäkringsdirektör -- Försäkringskassan
 • Ingemar Färm -- ordförande -- Handikappförbundens samarbetsorgan
 • Astrid Eklund -- vice överåklagare -- Åklagarmyndigheten
 • Maria Billing -- chefsjurist -- Sveriges advokatsamfund
 • -- -- Finansdepartementet
 • -- -- Försäkringskassan
 • -- -- Åklagarmyndigheten
 • -- -- Rikspolisstyrelsen
 • -- -- Arbetsmarknadsstyrelsen
 • -- -- Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen
 • -- -- Centrala studiestödsnämnden
 • -- -- Delegationen mot felaktiga utbetalningar
 • -- -- Juridiska fakultetsnämnden vid Stockholms universitet
 • -- -- Sveriges advokatsamfund
 • -- -- Arbetslöshetskassornas Samorganisation
 • -- -- Sveriges Kommuner och Landsting
 • -- -- Handikappförbundens samarbetsorgan
 • -- -- Sveriges förenade studentkårer
 • Nils Rekke -- -- tidigare Bidragsbrottsutredningen
 • -- -- Justitieutskottet
 • -- -- Socialutskottet
 • -- -- Utbildningsutskottet
 • -- -- Arbetsmarknadsutskottet

Relaterade sändningar