Biologisk mångfald i rinnande vatten och vattenkraft

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Öppen utfrågning 17 juni 2022

Biologisk mångfald i rinnande vatten och vattenkraft

Plats: Förstakammarsalen, ingång Riksplan

Miljö- och jordbruksutskottet håller en öppen utfrågning om biologisk mångfald i rinnande vatten och vattenkraft.

Syfte är att utifrån miljö- och jordbruksutskottets uppföljning inhämta ytterligare kunskap om möjligheter att bevara och återskapa biologisk mångfald i samband med vattenkraft och säkerställa att berörda utskott får kunskap om resultatet.

Sändningar
Utfrågningen direktsänds i SVT Forum och via webb-tv.

Program
11.00 Inledning
Matilda Ernkrans ordf. miljö- och jordbruksutskottet

11.05 Presentation av miljö- och jordbruksutskottets uppföljningsrapport, Biologisk mångfald i rinnande vatten och vattenkraft
Irene Oskarsson ordf. miljö- och jordbruksutskottets uppföljnings- och utvärderingsgrupp

11.20 Presentation av Vattenkraftutredningens slutrapport, Vattenkraftens roll i ett hållbart energisystem
Thomas Korsfeldt tidigare generaldirektör Energimyndigheten

11.35 Aktörernas synpunkter
Företrädare för kraftbolagen
Kjell Jansson vd Svensk Energi
Lars Rosén ordf. Svensk vattenkraftsförening
Företrädare för miljöorganisationerna
Christer Borg Älvräddarna
Stefan Nyström Sveriges Sportfiske- och Fiskevårdsförbund

12.00 Kaffe och lunchsmörgås

12.30 Presentation av ansvariga myndigheter
Hur kan vi lösa problemen? Vad kan vi åstadkomma inom nuvarande lagstiftning? Vad gör vi åt målkonflikter och samordningsbehov?
Eva Smith stf generaldirektör Naturvårdsverket
Claes Ljung generaldirektör Kammarkollegiet
Gustav Ebenå enhetschef Energimyndigheten
Åke Bengtsson vattenvårdsdirektör Bottenhavets vattendistrikt
Björn Risinger generaldirektör Havs- och vatttenmyndigheten

13.20 Frågor från ledamöter

13.55-14.00 Avslutning
Bengt-Anders Johansson, vice ordf. miljö- och jordbruksutskottet