Bluffakturor

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Öppen utfrågning 1 mars 2012

Bluffakturor

Plats: Förstakammarsalen, ingång Riksplan

Med anledning av motioner från allmänna motionstiden år 2011 håller civilutskottet en öppen utfrågning om bluffakturor.

Program

09.00 Inledning
Civilutskottets ordförande Veronica Palm

09.05
Jori Munukka, professor i civilrätt, Stockholms universitet redogör för rättsläget

Anföranden av företrädare för

09.15 Svensk Handel

09.25 Företagarna

09.35 Svenskt Näringsliv

09.40 UC AB

09.45 Rikspolisstyrelsen

09.55 Justitiedepartementet

10.05 Paus

10.20 Frågor från utskottets ledamöter

Ca 11.00 - Avslutning

Civilutskottets vice ordförande Jan Ertsborn

Deltagare

Justitiedepartementet
Gustav Gellerbrant, politiskt sakkunnig
Mats Holmqvist, rättssakkunnig

Rikspolisstyrelsen
Per Blomqvist, enhetschef, Polisavdelningen
Ingrid Isgren, handläggare, Polisavdelningen

Kronofogdemyndigheten
Michael Necke, kronodirektör
Charlotte Carrborg, verksjurist

Jori Munukka, professor i civilrätt, Stockholms universitet

Företagarna
Elisabeth Thand Ringqvist, verkställande direktör,
Lars Nordfors, chef juridiska rådgivningen
Christoffer Lewinowitz, jurist

Svensk Handel
Per Geijer, säkerhetschef
Anders Thelin, jurist

Svenska Bankföreningen
Tomas Tetzell, chefsjurist

Svenskt Näringsliv
Tommy Svensson, ansvarig för säkerhetsfrågor och Näringslivets Säkerhetsdelegation

UC AB
Roland Sigbladh, marknadschef
Åke Dahlqvist, administrativ chef