En reformerad sjukskrivningsprocess för ökad återgång i arbete

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Öppen utfrågning 6 maj 2008

En reformerad sjukskrivningsprocess för ökad återgång i arbete

Socialförsäkringsutskottet håller en öppen utfrågning om En reformerad sjukskrivningsprocess för ökad återgång i arbete med anledning av regeringens förslag i proposition 2007/08:136 En reformerad sjukskrivningsprocess för ökad återgång i arbete. Utfrågningen är ett led i utskottets behandling av förslaget.

Regeringen föreslår ett antal åtgärder i syfte att effektivisera sjukskrivningsprocessen och öka möjligheterna för sjukskrivna att återgå i arbete. I förslaget ingår en rehabiliteringskedja med fasta tidpunkter för när där den sjukskrivnas arbetsförmåga, och därmed rätten till sjukpenning prövas.

Tid: Klockan 10.00
Plats: Andrakammarsalen

Deltagare

 • Ingemar Färm -- ordförande -- Handikappförbundens samarbetsorgan
 • Anne Carlsson -- ordförande -- Reumatikerförbundet
 • Torbjörn Andersson -- vik. handikappombudsman -- Handikappombudsmannen
 • Töres Theorell -- professor emeritus i psykosocial medicin --
 • Annett Olofsson -- enhetschef -- LO-TCO Rättsskydd AB
 • Anders Fogelberg -- jurist -- Företagarna
 • Agneta Jöhnk -- direktör -- Sveriges Kommuner och Landsting
 • Curt Malmborg -- generaldirektör -- Försäkringskassan
 • Bo Lindblom -- avdelningschef -- Socialstyrelsen
 • Lena Liljebäck -- tf generaldirektör -- Arbetsförmedlingen
 • -- -- Socialdepartementet
 • -- -- Arbetsmarknadsdepartementet
 • -- -- Försäkringskassan
 • -- -- Socialstyrelsen
 • -- -- Arbetsförmedlingen
 • -- -- Handikappombudsmannen
 • -- -- Handikappförbundens samarbetsorgan (HSO)
 • -- -- De Handikappades Riksförbund (DHR)
 • -- -- Reumatikerförbundet
 • -- -- Svenska Diabetesförbundet
 • -- -- Neurologiskt Handikappades Riksförbund
 • -- -- Sveriges läkarförbund
 • -- -- Svenska Företagsläkarföreningen
 • -- -- Svenska Läkaresällskapet
 • -- -- Stockholms universitet, Stressforskningsinstitutet
 • -- -- Svenskt Näringsliv
 • -- -- Sveriges Kommuner och Landsting
 • -- -- Arbetsgivarverket
 • -- -- Företagarna
 • -- -- LO-TCO Rättsskydd AB
 • -- -- LO
 • -- -- TCO
 • -- -- Saco
 • -- -- Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF)
 • -- -- Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund
 • -- -- Sveriges Psykologförbund
 • -- -- PTK

Relaterade sändningar