Arbetsgivares medfinansieringsansvar för sjukpenningkostnader

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Öppen utfrågning 9 mars 2006

Arbetsgivares medfinansieringsansvar för sjukpenningkostnader

Socialförsäkringsutskottet håller en öppen utfrågning om Arbetsgivares medfinansieringsansvar för sjukpenningkostnader

Tid: Klockan 09.00
Plats: Andrakammarsalen

Deltagare

 • Anders Teljebäck -- statssekreterare -- Näringsdepartementet
 • Curt Malmborg -- generaldirektör -- Försäkringskassan
 • -- -- Försäkringskassan
 • -- -- Arbetsmarknadsstyrelsen
 • -- -- Arbetsmiljöverket
 • -- -- Arbetslivsinstitutet
 • -- -- Folkhälsoinstitutet
 • -- -- Sveriges Läkarförbund
 • -- -- Svenska Företagsläkarföreningen
 • -- -- Sveriges Kommuner och Landsting
 • -- -- Arbetsgivarverket
 • -- -- Svenskt Näringsliv
 • -- -- Företagarna
 • -- -- Landsorganisationen (LO)
 • -- -- Tjänstemännens Centralorganisation (TCO)
 • -- -- Sveriges Akademikers Centralorganisation (SACO)
 • -- -- AFA Försäkring
 • -- -- Handikappförbundens samarbetsorgan
 • -- -- De Handikappades Riksförbund
 • -- -- Handikappombudsmannen
 • -- -- Reumatikerförbundet
 • -- -- Socialdepartementet
 • -- -- Näringsdepartementet

Relaterade sändningar