Framtidens godstransporter

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Öppen utfrågning 29 mars 2012

Framtidens godstransporter

Det moderna samhället är beroende av väl fungerande godstransporter med höga krav på effektivitet, ekonomi och kvalitet. Samtidigt ställs allt högre krav på att godstransporterna ska minska utsläppen av i synnerhet, växthusgaser när klimatfrågan blir allt viktigare. Inför kommande riksdagsbeslut om utformningen av framtidens transportsystem bjuder trafikutskottet in till en offentlig utfrågning om godstrafikens fortsatta utveckling för en hållbar tillväxt.

Datum: Torsdagen den 29 mars 2012
Tid: 09.00 - 12.00
Plats: Andrakammarsalen, ingång Riksgatan 2 (för media) eller Riksplan (för allmänhet) OBS! Ändrad lokal!

Program

TidProgrampunkt
09.00Inledning
Trafikutskottets ordförande Anders Ygeman
09.05Hur ser godstransportmarknaden ut och vilka trender är viktiga för den fortsatta utvecklingen?
Inge Vierth, Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI)
09.20Hur ska godstrafiken utformas för att främja basindustrins fortsatta utveckling?
Stig Wiklund, Näringslivets transportråd
09.30Hur kan godstrafiken förenas med en utveckling av klimatsmarta transporter?
Erica Kronhöffer, PostNord
09.40Hur ska framtidens infrastruktur för godstransporter utformas?
Generaldirektör Gunnar Malm, Trafikverket
09.50Vad innebär EU:s transportpolitik med inslag som transeuropeiska nätverk och godskorridorer för Sverige?
Stefan Back, Transportgruppen
10.00Hur effektiviseras godsets förflyttning från leverantör till slutkund?
Prof. Kenth Lumsden, Chalmers Tekniska Högskola
10.10Elektrifiering av tunga vägtransporter - vägen framåt?
Prof. Harry Frank, Mälardalens högskola
10.20Kaffepaus
10.45Frågestund
11.55Avslutning
Trafikutskottets vice ordförande Jan-Evert Rådhström