IT-säkerhet

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Öppen utfrågning 3 april 2008

IT-säkerhet

Trafikutskottet håller en öppen utfrågning om IT-säkerhet

IT-säkerheten är viktig i den fortsatta IT-utvecklingen. Beroendet av IT-system i offentlig och privat sektor ökar alltmer. Studier visar att mer än 99 procent av det svenska samhällets kritiska infrastruktur är beroende av Internet som den stora bäraren av information. Frågor om tillit och säkerhet i IT-systemen bör granskas inom alla samhällsområden för att människor ska kunna känna förtroende för tekniken.

Trafikutskottet och försvarsutskottet hade därför tagit initiativ till denna utfrågning om vad som görs och vad som ytterligare behöver göras för att trygga IT-säkerheten.

Tid: Klockan 09.00
Plats: Andrakammarsalen

Deltagare

 • Danny Aerts -- -- Stiftelsen för Internetinfrastruktur
 • Kjell Allstedt -- -- Carelink, Sjukvårdsrådgivningen SVR AB
 • Caroline Andersson -- -- Regeringens IT-råd
 • Bengt E W Andersson -- -- Riksrevisionen
 • Christian Bengtsson -- -- Deloitte
 • Martin Bergling -- -- IBM Svenska AB
 • Björn Björk -- -- Sveriges Kommuner och Landsting
 • Suzanne Carlsson Isberg -- -- Datainspektionen
 • John Daniels -- -- MUST SÄKK
 • Jan Donnér -- -- Försvarets radioanstalt (FRA)
 • Anne-Marie Eklund-Löwinder -- -- Stiftelsen för Internetinfrastruktur
 • Roland Ekström -- -- Kampanjen Surfa Lugnt
 • Helena Ervenius -- -- Regionförbundet i Kalmar län
 • Finn Frisch -- -- Deloitte
 • Östen Frånberg -- -- Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien
 • Viiveke Fåk -- -- Linköpings universitet
 • Patrik Fältström -- -- Näringsdepartementets IT-råd
 • Erik Geijer -- -- ISOC-SE
 • Stefan B Grinneby -- -- Post- och telestyrelsen (PTS)
 • Pia Gruvö -- -- MUST SÄKK
 • Ingvar Hellquist -- -- Krisberedskapsmyndigheten
 • Maria Häll -- -- Näringsdepartementet
 • Anders Johanson -- -- Post- och telestyrelsen (PTS)
 • Gunnar Johansson -- -- IBM Svenska AB
 • Ulf Johansson -- -- Försvarsdepartementet
 • Erland Jonsson -- -- Chalmers
 • Christina Jonsson -- -- ISOC-SE
 • Conny Jäverdal -- -- Vägverket
 • Dan Larsson -- -- Försvarets radioanstalt (FRA)
 • Kurt Erik Lindqvist -- -- Netnod Internet Exchange AB
 • Magnus Lindkvist -- -- Microsoft AB
 • Bo Lindroos -- -- Finlands ambassad
 • Fredrik Ljunggren -- -- Kirei AB
 • Eero Marttinen -- -- Riksrevisionen
 • Peter Modin -- -- TeliaSonera AB
 • Ingrid Mogensen -- -- Näringsdepartementets IT-råd
 • Nurani Nimpuno -- -- Netnod Internet Exchange AB
 • Helena Nordenfelt -- -- Dataföreningen i Sverige
 • Henrik Rasmusson -- -- City åklagarkammare i Stockholm
 • Fredrik Sand -- -- Kirei AB
 • Jakob Schlyter -- -- Stockholms Handelskammare
 • Sven Seeman -- -- Swedbank AB
 • Leif Stenström -- -- Datainspektionen
 • Ingvar Åkesson -- -- Försvarets radioanstalt (FRA)
 • Wiggo Öberg -- -- Verva

Relaterade sändningar