Kärnvapen och radiologiska hot

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Öppen utfrågning 10 april 2008

Kärnvapen och radiologiska hot

Försvarsutskottet höll en öppen utfrågning om kärnvapen och radiologiska hot. Utskottet hade bjudit in företrädare för Totalförsvarets forskningsinstitut och Utrikesdepartementet. Utfrågningen tog upp olika frågor, bland annat om det i dagsläget finns ett reellt kärnvapenhot samt om radiologiska källor kan användas i terrorsyften.

Program

9.00-9.05 Inledning
Anders Karlsson (s), försvarsutskottets ordförande
9.05-9.45 Vad är ett kärnvapen?
Martin Goliath, institutionschef, Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI)
9.45-10.25 Kärnvapenspridning, motverkande åtgärder och kärnvapenhotet i dag
Jens Wirstam, förste forskare, Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI)
Henrik Salander, ambassadör, Utrikesdepartementet
10.25-10.45 Paus
10.45-11.20 Radiologiska hot
Björn Sandström, laborator, Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI)
11.20-11.55 Frågestund
11.55-12.00 Avslutning
Rolf Gunnarsson (m), försvarsutskottets vice ordförande