Kollektivtrafiken och framtiden

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Öppen utfrågning 25 januari 2007

Kollektivtrafiken och framtiden

Trafikutskottet håller en öppen utfrågning om Kollektivtrafiken och framtiden

Tid: Klockan 09.00
Plats: Förstakammarsalen

Deltagare

 • Gösta Ahlberg -- -- Skånetrafiken
 • Göran Andersson -- -- Konsumentverket
 • Mattias Bergh -- -- Karlstadsbuss
 • Sören Bergerland -- VD -- Karlstadsbuss
 • Carl Magnus Berglund -- -- Konsumentverket
 • Christina Bergström -- -- SLTF
 • Lars-Börje Björfjäll -- -- Göteborgs spårvägar
 • Järda Blix -- -- Boverket
 • Leif Blomqvist -- -- Västtrafik AB
 • Mona Boström -- -- SLTF
 • Johnny Bröndt -- -- Västtrafik AB
 • Malte Burwick -- -- X-Trafik AB
 • Tomas Byberg -- -- Svenska Bussbranschens Riksförbund
 • Torborg Chetkovich -- -- Veolia Transport Sverige AB
 • Joanna Dickinsson -- -- SIKA
 • Carl-Henry Eriksson -- -- Mälab
 • Per Eriksson -- -- Vinnova
 • Ingrid Falk -- -- Vänsterpartiet i Stockholm läns landsting
 • Stella Fare -- -- Kollektivtrafikant Stockholm
 • Tore Fritzon -- -- Hallandstrafiken AB, Falkenberg
 • Benita Funke -- -- Schweiziska Ambassaden
 • Göran Fält -- -- Banverket
 • Emma Gretzer -- -- Vinnova
 • Gunnel Hackman -- -- Kollektivtrafik Stockholm
 • Torsten Hallberg -- -- Tidningen Bussbranschen
 • Gunnar Hallert -- -- Banverket Östra banregionen
 • Klas Hallman -- -- Länstrafiken i Jämtlands län AB
 • Nils Harvard -- -- Länstrafiken i Jämtlands län AB
 • Bengt Holmberg -- professor -- Lunds tekniska högskola
 • Kurt Hultgren -- generalsekreterare -- Resenärsforum
 • Margareta Husfeldt -- avd.chef -- Vägerket
 • Thomas Hägg -- styrelseordf. -- Länstrafiekn i Jämtlands län AB
 • Maria Höglander -- VD -- Länstrafiken i Västerbotten
 • Britt-Marie Karlsson -- ordförande -- Länstrafiken Örebro
 • Jan-Erik Kjellberg -- förbundsdirektör -- Svenska Bussbranschens Riksförbund
 • Anne Kuylenstierna -- informationschef -- Veolia Transport
 • Larsson Barbro -- -- Boverket
 • Peter Larsson -- -- Kommunalarbetareförbundet
 • Sofia Lindfors -- -- Nätverket kvinnor i transportpolitiken
 • Kjell Magnusson -- ordförande -- Jönköpings Länstrafik AB
 • Ulo Maasing -- -- Res och trafik forum
 • Bernt Nielsen -- senior adviser -- Göteborgs Stad Trafikkontoret
 • Bengt-Åke Nilsson -- ordförande -- Västmanlands lokaltrafik
 • Magnus Nilsson -- trafikexpert -- Naturskyddsföreningen
 • Thomas Nilsson -- VD -- Länstrafiken Kronoberg
 • Lars Nordstrand -- trafikchef -- AB Storstockholms Lokaltrafik
 • Per Norman -- -- Vinnova
 • Rolf Persson -- VD -- Hallandstrafiken AB, Falkenberg
 • Roger Pyddoke -- -- VTI
 • Lennart Rohdin -- kanslichef -- Kansli Folkpartiet
 • Janne Rusk -- sekreterare -- Sveriges Kommuner och Landsting
 • Robertho Settergren -- ombudsman -- KDU
 • Anita Stenhardt -- informationschef -- Svenska Lokaltrafikföreningen
 • Hjalmar Strömberg -- -- Vägverket
 • Patrik Strömer -- konsult -- Kreab
 • Bengt Stålner -- Koordinator Kollektivtrafik -- VTI
 • Janne Sundkvist -- ombudsman -- SEKO
 • Marina Sundman -- -- Branschföreningen Tågoperatörerna
 • Björn Sundvall -- -- Svenska Lokaltrafikföreningen
 • Björn Sylvén -- -- Maskot media
 • Olle Tiderman -- projektledare -- Norrtåg
 • Ines Uusmann -- GD -- Boverket
 • Peder Wadman -- VD -- Branschföreningen Tågoperatörerna
 • Robert Westberg -- ombudsman -- SEKO
 • Staffan Widlert -- GD -- Rikstrafiken
 • Klas Wåhlberg -- VD -- Upplands Lokaltrafik AB
 • Jan Zetterberg -- -- Maskot media
 • Ingemar Ziegler -- VD -- AB Storstockholms Lokaltrafik