Kompletterande förändringar i sjukförsäkringen

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Öppen utfrågning 5 november 2009

Kompletterande förändringar i sjukförsäkringen

Socialförsäkringsutskottet håller en öppen utfrågning med anledning av regeringens proposition 2009/10:45 Kompletterande förändringar i sjukförsäkringen, m.m. i samband med förstärkta insatser för återgång i arbete

Tid: Klockan 10.00
Plats: Andrakammarsalen

Deltagare

 • Bettina Kashefi -- statssekreterare -- Socialdepartementet
 • Eva Uddén Sonnegård -- statssekreterare -- Arbetsmarknadsdepartementet
 • Ingrid Burman -- ordförande -- Handikappförbundens Samarbetsorgan
 • Ove Andersson -- ordförande -- Distriktsläkarföreningen
 • Julia Pietrek -- förbundsjurist -- LO-TCO Rättsskydd AB
 • Marie-Louise Strömgren -- utredare -- Saco
 • Lars Jagrén -- chefekonom -- Företagarna
 • Anders Sellström -- styrelseledamot -- Sveriges Kommuner och Landsting
 • Adriana Lender -- generaldirektör -- Försäkringskassan
 • Angeles Bermudez-Svankvist -- generaldirektör -- Arbetsförmedlingen
 • Jan Larsson -- ansvarig för försäkringsmedicinskt beslutsstöd -- Socialstyrelsen
 • -- -- Socialdepartementet
 • -- -- Arbetsmarknadsdepartementet
 • -- -- Handikappförbundens samarbetsorgan
 • -- -- Sveriges Läkarförbund
 • -- -- LO-TCO Rättsskydd AB
 • -- -- Saco
 • -- -- Företagarna
 • -- -- Sveriges Kommuner och Landsting
 • -- -- Försäkringskassan
 • -- -- Arbetsförmedlingen
 • -- -- Socialstyrelsen
 • -- -- Arbetslöshetskassornas Samorganisation
 • -- -- Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering
 • -- -- Statens beredning för medicinsk utvärdering
 • -- -- Reumatikerförbundet
 • -- -- Svenska Diabetesförbundet
 • -- -- Astma- och Allergiförbundet
 • -- -- Neurologiskt Handikappades Riksförbund
 • -- -- Svenska Företagsläkarföreningen
 • -- -- Svenska Läkaresällskapet
 • -- -- Svenskt Näringsliv
 • -- -- Arbetsgivarverket
 • -- -- Arbetsgivarverket
 • -- -- LO
 • -- -- TCO
 • -- -- Fackförbundet ST
 • -- -- Inspektionen för socialförsäkringen
 • -- -- Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen
 • -- -- Legitimerade Sjukgymnasters Riksförbund
 • -- -- Sveriges Psykologförbund
 • -- -- Arbetsmiljöverket
 • -- -- Arbetsmarknadsutskottet

Relaterade sändningar