KU-utfrågning med Dan Eliasson, tidigare generaldirektör för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Relaterade sändningar

Öppen utfrågning 5 maj 2022

KU-utfrågning med Dan Eliasson, tidigare generaldirektör för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Konstitutionsutskottet, KU, håller den 25–26 mars utfrågningar med anledning av KU:s granskningar av regeringen agerade i samband med coronapandemin. Granskningen bygger på riksdagsledamöternas KU-anmälningar och utskottsinitiativ. I april följer fler utfrågningar i utskottets granskning.

Tid: Klockan 11.15
Plats: Förstakammarsalen, ingång Riksplan. (Antalet platser i Förstakammarsalen är begränsat med anledning av coronaviruset.)

Granskningsutfrågningarna är öppna för allmänhet och media om inget annat meddelas. Utfrågningarna går även att se direkt eller i efterhand via riksdagens webb-tv.

Hitta till riksdagen

Granskningsärenden

Åtgärder för utökad testning och smittspårning

Åtgärder för att säkra tillgången på skyddsutrustning och annat sjukvårdsmaterial

Granskningsärende 17: Beslut om utskottsinitiativ för ärendet i särskilt protokoll utskottssammanträde 2020/21:3 § 5

Regeringens agerande avseende den svenska coronastrategin

Granskningsärende 31 (delvis): Begäran om granskning av regeringens agerande avseende den svenska Coronastrategin (dnr: 1165-2020/21)

Relaterade sändningar