KU-utfrågning med försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Öppen utfrågning 25 april 2017

KU-utfrågning med försvarsminister Peter Hultqvist (S)

I april och maj håller konstitutionsutskottet, KU, utfrågningar inom ramen för sin granskning av statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning.

Tid: Klockan 11.00
Plats: Skandiasalen, ingång Mynttorget 1

Försvarsminister Peter Hultqvist (S)
Granskningsärenden:

Utfrågningen är öppen för allmänhet och media. Den sänds via webb-tv.

Observera att utfrågningen om ärendet "Försvarsministerns information om en ubåtsbeställning" börjar som öppen i Skandiasalen och övergår till att bli sluten. Den förflyttas då till KU:s sessionssal (RÖ7-08) och är ej öppen för allmänhet eller media och kommer inte att sändas via webb-tv.