KU-utfrågning med justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Öppen utfrågning 10 maj 2022

KU-utfrågning med justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

I april och maj håller konstitutionsutskottet, KU, utfrågningar inom ramen för sin granskning av statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning.

Tid: Klockan 10.30
Plats: Skandiasalen, ingång Mynttorget 1

Utfrågningen är öppen för allmänhet och media. Den sänds via webb-tv.

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

Granskningsärenden: