KU-utfrågning med kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Relaterade sändningar

Öppen utfrågning

KU-utfrågning med kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)

I april och maj håller konstitutionsutskottet, KU, utfrågningar inom ramen för sin granskning av statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning.

Tid: Klockan 09.00
Plats: Skandiasalen, ingång Mynttorget 1

Utfrågningen är öppen för allmänhet och media. Den sänds via webb-tv.

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP)
Granskningsärende: Kultur- och demokratiministerns hantering av den nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism (dnr 2224-2015/16)

Relaterade sändningar