KU-utfrågning med närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Öppen utfrågning 11 maj 2022

KU-utfrågning med närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)

I april och maj håller konstitutionsutskottet, KU, utfrågningar inom ramen för sin granskning av statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning.

Tid: Klockan 11.00
Plats: Skandiasalen, ingång Mynttorget 1

Utfrågningen är öppen för allmänhet och media. Den sänds via webb-tv.

Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)
Granskningsärende: Regeringens uttalande om att den varit förhindrad att stoppa försäljningen av Vattenfalls brunkolsverksamhet (dnr 2321-2015/16)