KU-utfrågning med socialminister Lena Hallengren (S)

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Öppen utfrågning 5 maj 2022

KU-utfrågning med socialminister Lena Hallengren (S)

Konstitutionsutskottet, KU, håller i mars och april utfrågningar inom ramen för sin granskning av regeringens agerande i samband med bland annat coronapandemin. Granskningen bygger på riksdagsledamöternas KU-anmälningar och utskottsinitiativ. I april följer fler utfrågningar i utskottets granskning.

Tid: Klockan 9
Plats: Förstakammarsalen, ingång Riksplan. (Antalet platser i Förstakammarsalen är begränsat med anledning av coronaviruset.)

Granskningsutfrågningarna är öppna för allmänhet och media om inget annat meddelas. Utfrågningarna går även att se direkt eller i efterhand via riksdagens webb-tv.

Hitta till riksdagen

Granskningsärenden

Åtgärder för att samordna tillgången till intensivvårdsplatser med mera

Åtgärder för att säkra tillgången på skyddsutrustning och annat sjukvårdsmaterial

Åtgärder för utökad testning och smittspårning

Beslut om besöksförbud inom äldreomsorgen

Socialministerns agerande i förhållande till Coronakommissionen

Beredningen av så kallade snabbpropositioner med budget- och lagförslag under coronapandemin samt den tillfälliga covid-19-lagen

Införande av deltagargräns för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar under coronapandemin

Regeringens agerande avseende den svenska coronastrategin