KU-utfrågning med Sveriges Kommuner och Regioner

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Relaterade sändningar

Öppen utfrågning 5 maj 2022

KU-utfrågning med Sveriges Kommuner och Regioner

Konstitutionsutskottet, KU, håller den 25–26 mars utfrågningar med anledning av KU:s granskningar av regeringens agerade i samband med coronapandemin. Granskningen bygger på riksdagsledamöternas KU-anmälningar och utskottsinitiativ. I april följer fler utfrågningar i utskottets granskning.

I utfrågningen av Sveriges kommuner och regioner, SKR, deltar:

  • Anders Knape, ordförande SKR:s styrelse.
  • Anders Henriksson, 2:e vice ordförande SKR:s styrelse.
  • Emma Spak, sektionschef sektionen för hälso‐ och sjukvård.

Tid: Klockan 9
Plats: Förstakammarsalen, ingång Riksplan. (Antalet platser i Förstakammarsalen är begränsat med anledning av coronaviruset.)

Granskningsutfrågningarna är öppna för allmänhet och media om inget annat meddelas. Utfrågningarna går även att se direkt eller i efterhand via riksdagens webb-tv.

Hitta till riksdagen

Granskningsärenden

Beslut om besöksförbud inom äldreomsorgen

Åtgärder för utökad testning och smittspårning

Åtgärder för att säkra tillgången på skyddsutrustning och annat sjukvårdsmaterial

Granskningsärende 17: Beslut om utskottsinitiativ för ärendet i särskilt protokoll utskottssammanträde 2020/21:3 § 5

Åtgärder för att samordna tillgången till intensivvårdsplatser med mera

Granskningsärende 16: Beslut om utskottsinitiativ för ärendet i särskilt protokoll utskottssammanträde 2020/21:3 § 5

Relaterade sändningar