KU-utfrågning med utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Öppen utfrågning 11 maj 2022

KU-utfrågning med utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)

I april och maj håller konstitutionsutskottet, KU, utfrågningar inom ramen för sin granskning av statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning.

Tid: Klockan 14.00
Plats: Skandiasalen, ingång Mynttorget 1

Utfrågningen är öppen för allmänhet och media. Den sänds via webb-tv.

Utbildningsminister Gustav Fridolin (MP)
Granskningsärende: Fråga om försök att påverka programinnehållet i Sveriges Television (dnr 2088-2015/16)