KU-utfrågning med utrikesminister Ann Linde (S)

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Öppen utfrågning 5 maj 2022

KU-utfrågning med utrikesminister Ann Linde (S)

Konstitutionsutskottet, KU, håller utfrågningar i mars och april inom ramen för sin granskning av statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning. Granskningen bygger på riksdagsledamöternas KU-anmälningar.

Tid: Klockan 10.30
Plats: Förstakammarsalen, ingång Riksplan.

Hitta till riksdagen

Utfrågningen med utrikesminister Ann Linde (S) började som öppen och övergick sedan till att bli sluten. Den öppna delen av utfrågningen går att se direkt och i efterhand via riksdagens webb-tv.

Utrikesminister Ann Linde (S)

Utrikesministerns agerande i samband med ett telefonsamtal

Granskningsärende 8: Hemställan om granskning av statsrådet Ann Linde

Granskning av regeringens agerande vad gäller evakueringen av lokalanställda tolkar i Afghanistan m.m.

Granskningsärende 13: Granskning av regeringens och specifikt Morgan Johanssons, Ann Lindes och Peter Hultqvists agerande vad gäller de s.k. tolkarna i Afghanistan m.m.