KU-utfrågning om granskningsärende

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Öppen utfrågning 8 maj 2012

KU-utfrågning om granskningsärende

Inom ramen för konstitutionsutskottets, KU, granskning av regeringen och regeringsärendenas handläggning håller KU öppna utfrågningar.

Tid: Klockan 12.00
Plats: Andrakammarsalen, ingång Riksplan

Statsminister Fredrik Reinfeldt

Före detta granskningsärende 13:
Regeringens hantering av amerikanska ambassadens övervakning av svenska medborgare i Sverige
(dnr: 050-815-2010/11)

Före detta granskningsärende 14:
Regeringens agerande i fråga om USA:s övervakningsverksamhet i Sverige
(dnr: 050-816-2010/11)

Granskningsärende 1:
Regeringens användning av hemsida i samband med vissa intervjuer av statsministern
(dnr 050-1786-2010/11)

Granskningsärende 2:
Regeringens hantering av frågor kring införande av lärarlegitimation
(dnr: 050-1983-2010/11)

Granskningsärende 15:
Regeringens hantering av frågor kring införande av lärarlegitimation
(dnr: 050-1102-2011/12)

Granskningsärende 3:
Rregeringens agerande rörande samgåendet mellan Posten och Post Danmark
(dnr 050-2301-2010/11)

Granskningsärende 18:
Socialdepartementets efterlevnad av att s.k. vertikal integration inte uppkommer i apoteksbranschen
(dnr: 050-1228-2011/12)

Relaterade sändningar