KU-utfrågning om granskningsärende

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Relaterade sändningar

Öppen utfrågning 9 maj 2022

KU-utfrågning om granskningsärende

I april håller konstitutionsutskottet, KU, utfrågningar inom ramen för sin granskning av statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning.

Tid: Den 17 april klockan 11.00
Plats: Skandiasalen, ingång Västerlånggatan 1

Minister för högre utbildning och forskning Helene Hellmark Knutsson (S)

Granskningsärende

Regeringens hantering i fråga om Karolinska institutets filial i Hongkong:

Utfrågningen är öppen för allmänhet och media och sänds via webb-tv.

Relaterade sändningar