KU-utfrågning om granskningsärende

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Öppen utfrågning 9 maj 2022

KU-utfrågning om granskningsärende

I april håller konstitutionsutskottet, KU, utfrågningar inom ramen för sin granskning av statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning.

Tid: Den 24 april klockan 11.00
Plats: Skandiasalen, ingång Västerlånggatan 1

Miljöminister Karolina Skog (MP)

Granskningsärende

Regeringens beslut att inte återkalla en anmälan av markområden till Natura 2000-nätverket (granskningsärende nr 1, dnr 781-2016/17)

Utfrågningen är öppen för allmänhet och media och sänds via webb-tv.