KU-utfrågning om granskningsärende

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Relaterade sändningar

Öppen utfrågning 6 maj 2022

KU-utfrågning om granskningsärende

I april håller konstitutionsutskottet, KU, utfrågningar inom ramen för sin granskning av statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning.

Utfrågningen är öppen för allmänhet och media och sänds via webb-tv.

Tid: Den 8 april klockan 14.00
Plats: Skandiasalen, ingång Mynttorget 1

F.d. statssekreterare Agneta Karlsson

Granskningsärende:

Förflyttningen av Försäkringskassans generaldirektör (granskningsärende nr 8, dnr 1878-2017/18)

Relaterade sändningar