KU-utfrågning om granskningsärende

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Relaterade sändningar

Öppen utfrågning 6 maj 2022

KU-utfrågning om granskningsärende

I april håller konstitutionsutskottet, KU, utfrågningar inom ramen för sin granskning av statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning.

Utfrågningen är öppen för allmänhet och media och sänds via webb-tv.

Tid: Den 11 april klockan 10.30
Plats: Skandiasalen, ingång Mynttorget 1

Näringsminister Ibrahim Baylan (S)

Granskningsärende:

Regeringens styrning av Svenska kraftnät (granskningsärende nr 15, dnr 1428-2018/19)

Relaterade sändningar