KU-utfrågning om granskningsärende

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Relaterade sändningar

Öppen utfrågning 6 maj 2022

KU-utfrågning om granskningsärende

I april håller konstitutionsutskottet, KU, utfrågningar inom ramen för sin granskning av statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning.

Utfrågningen är öppen för allmänhet och media och sänds via webb-tv.

Tid: Den 25 april klockan 11.00
Plats: Skandiasalen, ingång Mynttorget 1

Försvarsminister Peter Hultqvist (S)

Granskningsärende:

Granskning av försvarsministerns och statsministerns agerande och kunskap om en pressekreterares nära band till försvarsindustrin (granskningsärende nr 14, dnr 1365 2018/19)

Relaterade sändningar