KU-utfrågningar om granskningsärenden

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Öppen utfrågning 19 april 2012

KU-utfrågningar om granskningsärenden

Inom ramen för konstitutionsutskottets, KU, granskning av regeringen och regeringsärendenas handläggning håller KU öppna utfrågningar.

Klockan 09.00
Viveka Lindén
Granskningsärende 14:
F. d. statsrådet Tobias Krantz hantering av en överläkare
(dnr: 050-1073-2011/12)

Klockan 09:45
Skolverkets generaldirektör Anna Ekström
Granskningsärende 2:
Utbildningsministerns information angående övergångsregler för lärarlegitimation
(dnr: 050-1983-2010/11)

Granskningsärende 15:
Utbildningsministern Jan Björklunds hantering av Skolverkets beslut om lärarlegitimation
(dnr: 050-1102-2011/12)