KU-utfrågningar om granskningsärenden

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Relaterade sändningar

Öppen utfrågning 12 april 2012

KU-utfrågningar om granskningsärenden

Inom ramen för konstitutionsutskottets, KU, granskning av regeringen och regeringsärendenas handläggning håller KU öppna utfrågningar.

Klockan 09.00
Finansmarknadsminister Peter Norman (M)
Granskningsärende 3:
Regeringens agerande rörande samgåendet mellan Posten och Post Danmark
(dnr: 050-2301-2010/11)

Klockan 10.00
Justitieminister Beatrice Ask (M)
Före detta granskningsärende 13:
Regeringens hantering av amerikanska ambassadens övervakning av svenska medborgare i Sverige
(dnr: 050-815-2010/11)

Före detta granskningsärende 14:
Regeringens agerande i fråga om USA:s övervakningsverksamhet i Sverige
(dnr: 050-816-2010/11)

Relaterade sändningar