KU-utfrågningar om granskningsärenden

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Öppen utfrågning 17 april 2012

KU-utfrågningar om granskningsärenden

Inom ramen för konstitutionsutskottets, KU, granskning av regeringen och regeringsärendenas handläggning håller KU öppna utfrågningar.

Klockan 10.00
Infrastrukturminister och försvarsminister Catharina Elmsäter-Svärd
Granskningsärende 16:
Näringsdepartementets hantering av tilläggsanslag för järnvägsunderhåll
(dnr: 050-1212-2011/12)