KU-utfrågningar om granskningsärenden

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Öppen utfrågning 17 juni 2022

KU-utfrågningar om granskningsärenden

Inom ramen för konstitutionsutskottets, KU, granskning av regeringen och regeringsärendenas handläggning håller KU öppna utfrågningar.

Klockan 13.00
Socialminister Göran Hägglund (KD)
Granskningsärende 18:
Socialdepartementets efterlevnad av att s.k. vertikal integration inte uppkommer i apoteksbranschen
(dnr: 050-1228-2011/12)

Klockan 14.00
Utbildningsminister Jan Björklund (FP)
Granskningsärende 2:
Utbildningsministerns information angående övergångsregler för lärarlegitimation
(dnr: 050-1983-2010/11)

Granskningsärende 15:
Utbildningsminister Jan Björklunds hantering av Skolverkets beslut om lärarlegitimation
(dnr: 050-1102-2011/12)

Klockan 15.30
Före detta näringsminister Maud Olofsson

Granskningsärende 19:
Regeringens åtgärder vid lämplighetsbedömning av en utländsk affärsmans ägande i Saab Automobile AB
(dnr: 050-1252-2011/12)