KU-utfrågningar om granskningsärenden

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Relaterade sändningar

Öppen utfrågning 31 maj 2022

KU-utfrågningar om granskningsärenden

Inom ramen för konstitutionsutskottets, KU, granskning av regeringen och regeringsärendenas handläggning håller KU öppna utfrågningar.

Plats: Skandiasalen, ingång Mynttorget 1.

Klockan 9.00
Försvarsminister Karin Enström (M)

Granskningsärende:

Regeringens information till riksdagen angående brister i bemanningen av insatsorganisationen 2014 (dnr 1217-2013/14)

Klockan 10.00
Före detta biståndsminister Gunilla Carlsson (M)

Granskningsärenden:

Relaterade sändningar