KU-utfrågningar om granskningsärenden

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Relaterade sändningar

Öppen utfrågning 6 maj 2022

KU-utfrågningar om granskningsärenden

I april håller konstitutionsutskottet, KU, utfrågningar inom ramen för sin granskning av statsrådens tjänsteutövning och regeringsärendenas handläggning.

Utfrågningen är öppen för allmänhet och media och sänds via webb-tv.

Tid: Den 4 april klockan 11.00
Plats: Skandiasalen, ingång Mynttorget 1

F.d. generaldirektör för Svenska kraftnät Mikael Odenberg

Granskningsärende:

Regeringens styrning av Svenska kraftnät (granskningsärende nr 15, dnr 1428-2018/19)

Relaterade sändningar