KU–utfrågningar om granskningsärenden

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Öppen utfrågning 18 maj 2022

KU–utfrågningar om granskningsärenden

Inom ramen för konstitutionsutskottets, KU, granskning av regeringen och regeringsärendenas handläggning håller KU öppna utfrågningar.

Plats: Skandiasalen, ingång Mynttorget 1.

Klockan 9.00
Lars Westerberg, tidigare ordförande för Vattenfall AB samt Lars G. Nordström, ordförande för Vattenfall AB
Granskningsärende:
Regeringens styrning av Vattenfall i frågan om nya kolgruvor i Brandenburg, Tyskland – ärende G6 (dnr 2806-2013/14)

Lars G. Nordström, ordförande för Vattenfall AB
Granskningsärende:
Regeringens styrning av Vattenfall AB (dnr 1737-2014/15)

Klockan 10.30
Folkhälso- sjukvårds- och idrottsminister Gabriel Wikström (S)
Granskningsärende:
Regeringens beredning av lagförslaget om upphävande av kravet på vårdvalssystem i primärvården (dnr 853-2014/15)