KU–utfrågningar om granskningsärenden

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Öppen utfrågning 18 maj 2022

KU–utfrågningar om granskningsärenden

Inom ramen för konstitutionsutskottets, KU, granskning av regeringen och regeringsärendenas handläggning håller KU öppna utfrågningar.

Plats: Skandiasalen, ingång Mynttorget 1.

Klockan 9.30
Yvonne Ruwaida, statssekreterare
Granskningsärende:
Regeringens anställning av statssekreterare (dnr 569-2014/15)

Klockan 10.00
Utrikesminister Margot Wallström (S)
Granskningsärenden: