KU–utfrågningar om granskningsärenden

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Öppen utfrågning 12 maj 2022

KU–utfrågningar om granskningsärenden

Inom ramen för konstitutionsutskottets, KU, granskning av regeringen och regeringsärendenas handläggning håller KU öppna utfrågningar.

Plats: Skandiasalen, ingång Mynttorget 1.

Klockan 11.00
Bostads- och stadsutvecklingsminister Mehmet Kaplan (MP)

Granskningsärende:
Regeringens beslut att tillsätta en förhandlingsperson för Bromma flygplats (dnr 1423-2014/15)