KU–utfrågningar om granskningsärenden

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Öppen utfrågning 31 maj 2022

KU–utfrågningar om granskningsärenden

Inom ramen för konstitutionsutskottets, KU, granskning av regeringen och regeringsärendenas handläggning håller KU öppna utfrågningar.

Plats: Andrakammarsalen, ingång Riksplan.

Klockan 12
Statsminister Stefan Löfven (S)

Granskningsärenden:

Deklarationen om Palestina i regeringsförklaringen (dnr 209-2014/15)

Granskningsärendena nedan behandlas gemensamt under rubriken "Regeringens beredning av lagförslaget om upphävande av kravet på vårdvalssystem i primärvården":

Granskning av huruvida regeringen iakttagit beredningskravet (dnr 853-2014/15)

Beredning av lagförslag om slopat krav på vårdvalssystem (dnr 994-2014/15)

Regeringens beslut att tillsätta en förhandlingsperson för Bromma flygplats (dnr 1423-2014/15)

Regeringens information till utrikesutskottet om nya utlandsmyndigheter (dnr 1517-2014/15)

Statsministerns delaktighet i processen att utse statsråd tillhörande ett annat parti (dnr 1705-2014/15)