KU–utfrågningar om granskningsärenden

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Öppen utfrågning 12 maj 2022

KU–utfrågningar om granskningsärenden

Inom ramen för konstitutionsutskottets, KU, granskning av regeringen och regeringsärendenas handläggning håller KU öppna utfrågningar.

Plats: Skandiasalen, ingång Mynttorget 1.

Klockan 9.00
Lena Erixon, generaldirektör för Trafikverket och Ann-Sofie Atterbrand, enhetschef vid Trafikverket
Granskningsärende:
Regeringens och ansvarigt statsråds inblandning i driftstöd till flygplatser (dnr 212-2015/16)

Klockan 10.00
Utrikesminister Margot Wallström (S)
Granskningsärenden:

Observera att utfrågningen med Margot Wallström börjar som öppen i Skandiasalen och övergår till att bli sluten. Den förflyttas då till KU:s sessionssal (RÖ7-08) och är ej öppen för allmänhet eller media.