KU–utfrågningar om granskningsärenden

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Öppen utfrågning 12 maj 2022

KU–utfrågningar om granskningsärenden

Inom ramen för konstitutionsutskottets, KU, granskning av regeringen och regeringsärendenas handläggning håller KU utfrågningar.

Öppen utfrågning

Plats: Skandiasalen, ingång Mynttorget 1.

Klockan 9.00
Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (S)
Granskningsärende:
Statsrådet Mikael Dambergs uttalande i en tidning (dnr 85-2015/16)

Sluten utfrågning

Plats: KU:s sessionssal (RÖ7-08)

Klockan 10.00
F.d. utrikesminister Carl Bildt
Granskningsärende:
Fråga om den tidigare regeringens agerande avseende samförståndsavtal med Nato om värdlandsstöd m.m. (dnr 1276-2015/16)

Observera att den slutna utfrågningen med Carl Bildt ej är öppen för allmänhet eller media. För ackrediterad media ges dock tillfälle att träffa ledamöter i anslutning till detta sammanträde.