KU–utfrågningar om granskningsärenden

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Öppen utfrågning 12 maj 2022

KU–utfrågningar om granskningsärenden

Inom ramen för konstitutionsutskottets, KU, granskning av regeringen och regeringsärendenas handläggning håller KU öppna utfrågningar.

Plats: Skandiasalen, ingång Mynttorget 1.

Klockan 11.00
F
örsvarsminister Peter Hultqvist (S)
Granskningsärende:
Försvarsminister Peter Hultqvists hantering av frågor kring ett radarsystem (dnr 1018-2015/16)

Klockan 12.00
F.d. infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd (M)
Granskningsärende:
Sjöfartsverkets inköp av helikoptrar (dnr 257-2015/16)