Lagen om likabehandling av studenter i högskolan

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Öppen utfrågning 3 april 2008

Lagen om likabehandling av studenter i högskolan

Utbildningsutskottet håller en öppen utfrågning om Lagen om likabehandling av studenter i högskolan

Utfrågningen inleddes med redovisningar från företrädare för ombudsmännen. Sveriges förenade studentkårer lämnade en rapport om likabehandlingslagen. Utfrågningen avslutades med frågor från riksdagsledamöterna.

Lagen om likabehandling av studenter vid högskolan (SFS 2001:1286) ska motverka diskriminering på grund av könstillhörighet, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning och funktionshinder.

Tid: Klockan 09.00
Plats: Skandiasalen

Deltagare

  • Annika Stålnacke -- Rättssakkunnig -- Utbildningsdepartementet
  • Torbjörn Andersson -- Vik. handikappombudsman -- Handikappombudsmannen
  • Olle Brynja -- Utredare -- Jämställdhetsombudsmannen
  • Hans Ytterberg -- HomO -- Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning
  • Katri Linna -- DO -- Ombudsmannen mot etnisk diskriminering
  • Elin Rosenberg -- Ordförande -- Sveriges förenade studentkårer

Relaterade sändningar