Missbruks- och beroendevård

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Öppen utfrågning 24 november 2011

Missbruks- och beroendevård

Plats: Förstakammarsalen, ingång Riksplan

Socialutskottet håller en öppen utfrågning på temat "Missbruks- och beroendevård - vem ska ansvara för vad?".

Preliminärt program

09.00-09.05
Kenneth Johansson, ordförande i socialutskottet,
inledning

09.05-09.15
Gerhard Larsson, särskild utredare, alt. Hans Wiklund, huvudsekreterare, Missbruksutredningen

09.15-09.30
Mats Berglund, professor emeritus i klinisk alkoholforskning vid Lunds universitet
Ett internationellt perspektiv samt om ansvarsfördelningen mellan medicin, psykiatri och socialtjänst

09.30-09.45
Sveriges kommuner och landsting

09.45-10.05
Socialstyrelsen
Kriminalvården

10.05-10.30
Paus

10.30-10.40
Akademikerförbundet SSR
Svensk förening för beroendemedicin

10.40-11.00
Svenska brukarföreningen
Famna
Riksförbundet narkotikafritt samhälle (RNS)
IOGT-NTO

11.00-11.15
Statens institutionsstyrelse
Vårdföretagarna

11.15-11.55
Frågor från utskottets ledamöter

11.55-12.00
Lena Hallengren, vice ordförande i socialutskottet, avslutning