Omregleringen av apoteksmarknaden

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Öppen utfrågning 1 april 2008

Omregleringen av apoteksmarknaden

Med anledning av regeringens förslag i proposition 2007/08:87 Bildande av moderbolag för Apoteket AB samt vissa omstruktureringsåtgärder höll socialutskottet en öppen utfrågning.

Huvuddragen i regeringens proposition är att omstrukturera ägandet av Apoteket AB genom att inrätta ett moderbolag som ska kunna sälja en del av apoteken till privata köpare. Utfrågningen är ett led i utskottets behandling av förslaget.

Relaterade sändningar