Öppen utfrågning - Tio år med Finsam

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Öppen utfrågning 18 maj 2022

Öppen utfrågning - Tio år med Finsam

Tid: klockan 09.30–11.30
Plats: Förstakammarsalen

Socialförsäkringsutskottet håller en öppen utfrågning på temat Tio år med Finsam. Finsam står för finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser.

Program

Tid Programpunkt
  Pass 1: Vad har vi uppnått med Finsam? Resultat och mervärde
9.30 Ordförande inleder
9.35 Ola Andersson, Nationella rådet
9.45 Viktoria Strömberg (M), Samordningsförbundet Östra Östergötland
9.55 Paus

 

Pass 2: Hur ser framtiden ut för Finsam? Styrning och finansiering. Samordningsförbundens roll

10.15

Elin Asplund, förbundschef, Samordningsförbundet i Huddinge, Botkyrka, Salem

10.25

Tord Karlsson (S), Samordningsförbundet Göteborg Hisingen (Delta)

10.35

Frågestund – utskottets ledamöter ställer frågor till talare och inbjudna deltagare
11.25 Vice ordförande avslutar

 

Inbjudna deltagare

 • Socialdepartementet
 • Arbetsmarknadsdepartementet
 • Nationella rådet
 • Nationella nätverket för samordningsförbund (NNS)
 • Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
 • De handikappades riksförbund (DHR)
 • Handikappförbunden HSO
 • Lika Unika
 • LO
 • Saco
 • TCO
 • Svenskt Näringsliv
 • Företagarna
 • Arbetsgivarverket
 • Försäkringskassan
 • Arbetsförmedlingen
 • Socialstyrelsen
 • Inspektionen för socialförsäkringen
 • Riksrevisionen
 • Statskontoret
 • Arbetsmarknadsutskottet
 • Socialutskottet