Öppen utfrågning om 3:12-reglerna

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Öppen utfrågning 24 september 2013

Öppen utfrågning om 3:12-reglerna

Tid: 10.00-12.00
Plats: Förstakammarsalen

Skatteutskottet håller en öppen utfrågning om föreslagna justeringar av 3:12-reglerna.

De så kallade 3:12-reglerna föreskriver hur beskattning av ägare av fåmansföretag ska fördelas mellan inkomst av tjänst respektive inkomst av kapital. Regeringen har föreslagit att de gällande reglerna ska justeras för att skapa drivkrafter för fler anställningar i växande företag, motverka ett överutnyttjande av reglerna och stärka legitimiteten i skattesystemet.

Program

Henrik von Sydow (M), skatteutskottets ordförande, inleder

De inbjudna deltagarna har därefter möjlighet att hålla var sitt anförande på 10 minuter:

  • Tomas Algotsson, enhetschef Skatteverket
  • Mikael Lundholm, statssekreterare Finansdepartementet
  • Anne Ramberg, generalsekreterare Advokatsamfundet
  • Dan Brännström, generalsekreterare FAR
  • Krister Andersson, chef för skatteavdelningen Svenskt Näringsliv
  • Annette Alstadsæter, professor Oslo universitet

Leif Jakobsson (S), skatteutskottets vice ordförande, avslutar

Utskottets ledamöter och suppleanter ställer sedan frågor till de inbjudna deltagarna.