Öppen utfrågning om AP-fondernas placeringar och hållbarhet

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Relaterade sändningar

Öppen utfrågning 5 maj 2022

Öppen utfrågning om AP-fondernas placeringar och hållbarhet

Finansutskottet håller en öppen utfrågning om AP-fondernas placeringar av kapitalet i pensionssystemet, med fokus på hållbarhet.

Utfrågningen är öppen för allmänhet och media. Den sänds via webb-tv.

Tid: Klockan 9–12
Plats: Andrakammarsalen, ingång Riksplan

Hitta till riksdagen

Program

Är AP-fondernas placeringar hållbara?

Sedan den 1 januari 2019 har Första–Fjärde AP-fonden ett nytt mål för placeringsverksamheten: Kapitalet i fonderna ska förvaltas på ett föredömligt sätt genom ansvarsfulla investeringar och ansvarsfullt ägande. Särskild vikt ska fästas vid hur en hållbar utveckling kan främjas utan att det görs avkall på det övergripande målet om hög avkastning och låg risk.

9.00 Finansutskottets vice ordförande Elisabeth Svantesson (M) öppnar utfrågningen

9.00–9.40 Hur arbetar fonderna med hållbarhet och det nya målet om föredömlig förvaltning?

  • Kristin Magnusson Bernard, VD Första AP-fonden
  • Eva Halvarsson, VD Andra AP-fonden
  • Kerstin Hessius, VD Tredje AP-fonden
  • Niklas Ekvall, VD Fjärde AP-fonden

9.40–9.50 Etikrådets roll i AP-fondernas hållbarhetsarbete

Eva Halvarsson, VD Andra AP-fonden, och Peter Lundkvist, Tredje AP-fonden och ledamot av Etikrådet

9.50–10.05 Vad säger forskningen om dialog kontra avinvestering?

Emma Sjöström, forskare, Misum, Handelshögskolan i Stockholm

10.05–10.15 Riksrevisionens granskning av AP-fondernas hållbarhetsarbete

Riksrevisor Helena Lindberg

10.15–10.30 Hur väl uppfyller AP-fonderna lagstiftningens krav på en föredömlig och hållbar kapitalförvaltning?

Finansmarknadsminister Max Elger (S)

10.30–10.45

Paus

10.45–11.55 Frågor från ledamöterna

11.55 Finansutskottets vice ordförande Elisabeth Svantesson (M) avslutar utfrågningen

Relaterade sändningar