Öppen utfrågning om arbetet mot överskuldsättning

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Öppen utfrågning 6 maj 2022

Öppen utfrågning om arbetet mot överskuldsättning

Riksdagens civilutskott håller en offentlig utfrågning om arbetet mot överskuldsättning. Den offentliga utfrågningen är ett sätt för utskottet att få ytterligare information om dagens situation när det gäller arbetet mot överskuldsättning, och vilka effekter tidigare vidtagna åtgärder har haft.

Under de senaste åren har ett antal åtgärder vidtagits för att minska problemen med överskuldsättning, det har både rört sig om lagstiftning och andra insatser. Utskottets ledamöter är bland annat intresserade av att få veta om det finns tendenser som kan urskiljas när det gäller vilka grupper som är och riskerar att bli överskuldsatta. Hur arbetar olika myndigheter och kommunala budget- och skuldrådgivare för att stödja personer som är eller riskerar att hamna i överskuldsättning? Hur säkerställs en likvärdig budget- och skuldrådgivning i hela landet? Finns det behov av ytterligare åtgärder?

Utfrågningen inleds med att några inbjudna deltagare får möjlighet att muntligen, under 5–15 minuter, redovisa sina erfarenheter och synpunkter på den aktuella frågan. Under den återstående tiden av utfrågningen kommer utskottets ledamöter och suppleanter att få tillfälle att ställa frågor till samtliga inbjudna.

Tid: Klockan 9–12
Plats: Förstakammarsalen, ingång via Norrbro 1A på Riksplan

Utfrågningen är öppen för allmänhet och media. Den går att se direkt och i efterhand via webb-tv.