Öppen utfrågning om att förebygga och hantera finansiella kriser

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Relaterade sändningar

Öppen utfrågning 15 juni 2022

Öppen utfrågning om att förebygga och hantera finansiella kriser

Finansutskottet håller en öppen utfrågning om att förebygga och hantera finansiella kriser.

Tid: 9.00 - 11.00
Plats: Skandiasalen

Program

Tid Programpunkt
8.30 Kaffe och smörgås serveras
9.00 Anna Kinberg Batra (M), finansutskottets ordförande öppnar utfrågningen
9.05

Inledning: Erkki Liikanen, chefdirektör Finlands bank

9.25

Kommentarer från Finanskriskommittén

  • Irma Rosenberg, f.d. vice riksbankschef, f.d. ordförande i Finanskriskommittén
  • Lars Hörngren, chefsekonom Riksgäldskontoret, ordförande i Finanskriskommittén
9.45

Frågor från och diskussion med utskottets ledamöter

11.00 Fredrik Olovsson (S), finansutskottets vice ordförande avslutar utfrågningen

Relaterade sändningar